marți, 21 iunie 2011

OLIVIA NIŢIŞ - noduri, knots

Fie că sintetizează discursul artistic în Desemne, fie că alege să se plaseze la confluenţa dintre conceptual şi formal pe fundalul unor experienţe subiective şi experimente tehnice, în NODURI, Ciprian Chirileanu este un artist ale cărui lucrări îşi caută loc acumulări gestualiste, abstracţiuni grafice de nerv expresionist dar şi de tentaţie decorativă. Gravurile nu îşi disimulează decorativismul, însă discursul sparge monotonia şi gustul pentru estetizare prin formule ce implică tensiuni grafice, raporturi de dimensiuni pe suportul formal, adesea urmărit în lungime fără acoperirea întregii suprafeţe sau, dimpotrivă, acolo unde hidromonotipia prevalează în jocul formal pe suprafeţe ample. Poate nu în sens programatic, artistul face dovada unui interes pentru conservarea contrastului în relaţia alb-negru, o tendinţă proprie unei sensibilităţi central-europene, unei şcoli cu puternice influenţe tradiţionaliste. Opţiunea artistică vine în sprijinul unei maniere de lucru plasată în zona tradiţională şi cea – să o numim – experimentală. În esenţă, este un grafician cu subtilităţi compoziţionale de temperament stabil, de sedimentări. Mesajul artistic acoperă trăiri subiective detaşate de incisivitatea implicărilor sociale, cu toate că şi acestea au făcut parte din câmpul său problematic: seria Penitenciar, Aeroport, Peşteră.

Deschiderea către spaţii neconvenţionale, plăcerea de a jongla cu spaţiul şi suprafeţele, profunzimile angajării lui plastice îl situază pe Ciprian Chirileanu printre graficienii de remarcat ai momentului.

Olivia Niţiş, critic de artă, 2007, vernisaj Noduri, Galeria Nit, Bucureşti, 2006 (
KNOTS 1-6, linogravură, 50x50 cm, 2006Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu