marți, 21 iunie 2011

NEGOIŢĂ LĂPTOIU, knot


(...) în spaţiul galeriei Alianţa artelor situate în plin centrul Clujului expune energicul şi distinctul grafician timişorean Ciprian Chirileanu. Subsumate în jurul unui misterios generic: Noduri, lucrările (desăvârşite în gravură, tuş şi o originală tehnică hidromonotipie - de o remarcabilă expresivitate) recomandă amplitudinea unui spirit cultivat, laborios, fluent, capabil de a furniza ingenioase soluţii plastice unui program creativ cu un profund substrat ideatic şi afectiv. Nodurile implică interferenţe şi conexiuni. Importantă este acea impresie de perpetuum mobile, de tensionare a spaţiului prin disputa când aprigă, când calmă, senină, dintre ducturi, când prelungi, ondulate, când frânte, explozive, afirmate pe ecranul unor alburi mătăsoase sau al intensităţilor de negru ce merg până la prevalenţa nocturnului. E plăcut să constatăm această curgere şi interferare nestăvilită de energii şi ritmuri, dând naştere la ciudate iluminări, descoperiri şi revelaţii. Ciprian Chirileanu îşi arată virtuţile unui excelent componist articulând suprafeţele gravate cu incizii logic orânduite pentru a nu lăsa spaţii libere, vagi, lipsite de sens. Atinge uneori o intensitate a contrastelor alb-negru de cea mai clară sorginte expresionistă. Abundă însă caligrafierile ce marchează o netăgăduită bucurie a gestului şi configurării, cu mult suflu de nelinişte şi imprevizibil.

Spre meritul său - ca exponent reprezentativ al tinerei generaţii - Ciprian Chirileanu acordă timp şi efort către zona experimentului formal, părăsind practicile tehnicilor tradiţionale pentru a se ancora în ornamentarea ambianţei expoziţionale cu ample desfăşurări de însemne grafice, dispuse pe lungi coli ca nişte papirusuri, înlănţuite pe suporţi de metal, în dezinvolte arcuiri tridimensionale, promovând o plăcută senzaţie de agrementare a spaţiului cu o fascinantă doză de inedit şi miracol.Negoiţă LĂPTOIU, critic de artă, Făclia de cluj, 3 noiembrie 2008Text prezentat cu ocazia expoziției personale Noduri 3 la Galeria Alianța Artelor, Cluj Napoca, 2008 (http://ciprianchirileanu-art.blogspot.ro/2011/06/nod-3-cluj-napoca.html  )


KNOT 1-12, ac rece, linogravură, monotipie, 50x40 cm, 2008
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu