marți, 21 iunie 2011

CIPRIAN RADOVAN, xms 2

Artist cu valenţe multiple, încărcat de afectivitate şi înobilat de un dinamism generos, Ciprian Chirileanu, se află într-o etapă frumoasă a carierei sale. Activitatea sa bogată, artistică şi socială (artist vizual complex, dar în primul rând grafician, cu numeroase personale şi participări la expoziţii, curator de expoziţii, inclusiv internaţionale, membru în jurii, cronicar de artă ş.a.), extinsă pe aproape douăzeci de ani, se remarcă prin amplitudine şi densitate calitativă. Ingenios şi inspirat, afirmat ca un practician rafinat al linogravurii şi ca un as al monotipiei realizată pe suprafeţe monumentale, Ciprian Chirileanu este totodată un cercetător pasionat şi inventiv al expresiei vizuale, capabil sa transceadă genurile artistice tradiţionale, dar care rămânâne autentic în tot ce face.


Reprezentat în expoziţia grupului prin instalaţia „Torţa-Flacără” cu flăcări-sugestie (gravuri imprimate pe voal transparent), rafinată, cu o spaţialitate subtil metamorfozabilă, instalaţie însoţită de un film de autor şi de un obiect-personaj, el crează cu certitudine un pol de interes expresiv, neconvenţional şi discret individualizat.Ciprian Radovan


Expoziţie de grup Xilogravură – matrice stilistică, Timişoara, 2008 (articol apărut în revista Observatorul, Toronto, Canada)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu