sâmbătă, 19 noiembrie 2022

PRIMUL DIN BANCĂ

Primul din bancă - desen, procesare digitală, 2022  

Era să uit... despre revenirea mea la desenul satiric. Războiul din Ucraina, total inutil în Europa secolului 21, m-a marcat profund. În primele zile credeam că este o butaforie a conspiraționiștilor post-covid, precum satele fictive ale lui Potemkin pentru încântarea Ecaterinei cea Mare vizitând Crimeea, în 1787. Ideile, imaginația, desenele îmi curgeau de-a valma în cap, tot ce era în proximitatea estică, nu-mi era atractiv, mama lor de Ucraina și Rusia cu istoria lor!, comună și mai degrabă dușmănoasă, puțin din Holodomor... Nu știam cu ce să încep, cum și ce să fac, ținând cont și că România ar putea fi atrasă în conflict. În fine, despre toată tărășenia și cât de vinovați sunt capii rușilor, va dovedi istoria. Încă de la început, ritmul evenimentelor era extrem de alert. Combinând mai multe povești fictive avute în vedere, după un timp am ajuns la varianta reprezentării unui personaj cu față de copil mare, așa cum o are Putin, un elev întârziat, talentat, dar care n-are chef de învățat. Acesta își taie la un moment dat degetul arătător la școală, pe catedră, în rol de macho-ist al clasei – și tema mesei lungi de la care am ajuns destul de repede la titlul dat, Primul din bancă. Am eliminat narațiunea fictivă (introducere, cuprins, apogeu și, când o apărea ea, încheierea), lăsând loc imaginației, fără presiunea evenimentelor reale care se derulau în paralel. Desenele de mai jos au fost postate inițial pe facebook - în ritm de work in progress. Aici, titlurile date sunt orientative, dar susțin demersul conceptual.


Bucha, cancelaria - 4 aprilie


Despre istorie - 17 aprilie


Lectură obligatorie - 26 aprilie


Cu colegii, la Odessa - 30 aprilie
 

În pauză - 3 mai


La Religie - 6 mai


Școala online - 9 mai


Practica tehnologică - 12 mai


De ziua copilului - 1 iunie


În trupa de teatru a școlii - 28 iunie


Fizică - principiul acțiunii și reacțiunii - 29 iunie


Vacanța mare - 30 iunie


La cabinetul medical - 3 iulie


După prima țigară - 29 septembrie


La toaletă, în timpul orei - 26 octombrievineri, 18 noiembrie 2022

Năframa chinezească

Vineri 11 noiembrie 2022, la ora 17.30, a avut loc la librăria Esotera Timișoara, lansarea cărții despre descoperitorul Varthema, semnată de Nicu Nicolae Strâmbeanu și Antuza Genescu, sub îngrijirea aceleiași Antuza și Cecilia Strâmbeanu, cu sprijinul Pro Air Clean și Laurențiu Demetrovici. O traducere românească „princeps” după aproximativ cinci secole (!) de la apariția ei originală. Volumul se încheie cu micro-povestea Năframa chinezească - „Chiar dacă n-am scris o astfel de carte, nu-i târziu s-o fac”, scrie Nicu - cu referiri la cartea sa de debut (Evanghelia dupa Arana, 2004), un demers de tip Inception (filmul regizat de Nolan, în 2010) și cu mine transformat în personaj de carte - Pilu Codreanu -, printre alții. 

Pentru acuratețea informației, postez imaginea năframei gândită împreună, un proiect vizual abandonat parțial odată cu decesul scriitorului. Alături, varianta afișului de lansare de acum, adaptat de Loredana Târzioru, Editura Brumar. Au prezentat Cornel Ungureanu, Viorel Marineasa și Radu Enache.

„(…) Dar dacă Varthema așternuse cu atâta migală o scrisoare pe mătase despre lumile de curând găsite ca să i-o trimită altui drumeț neliniștit înseamnă că nu o făcuse degeaba. Am pus mâna pe telefon:

– Îți mulțumesc, maestre Pilule, mi-ai deschis ochii! Și eu sunt artist vizual, pentru că scrisul și cititul nu se fac cu curul, ci tot cu privirea și mâinile. Iar unul dintre înaintașii noștri, ai amândurora, a fost chiar Varthema ăsta, care a mâzgălit basmaua de mătase din mâna englezului, cu scopul vădit de a-i purta înfăptuirea din generație în generație, până la noi! Și mai știi o chestie? Deși a fost scrisă acum cinci sute de ani și tradusă în peste șaizeci de limbi, până acum nu s-a învrednicit nimeni să povestească această carte minunată și în limba română.

Nicolae Strâmbeanu

Timișoara, 16.09.2020”
FLIGHT SQUARE

FLIGHT SQUARE - expoziție de grafică, pictură, digital print, instalație, video - Galeria Pygmalion, Timișoara, 6-25 octombrie 2022.


RO - Una dintre mutările frecvente în șah este flight square (pătrat de zbor), însemnând un pătrat de pe tabla de joc pe care o piesă se poate “refugia”, evitând atacul unei piese adverse. O altă denumire acceptată este escape square, pătrat de evadare. Expoziția Flight Square este inițiată de artistul vizual Ciprian Chirileanu și are ca invitați foști elevi ai săi - de la Gen. 16, Gen. 21 și Liceul Grigore Moisil, din Timișoara - în prezent absolvenți ai unei facultăți de profil. Pornind de la tematica generală a șahului ca pretext, lucrările expuse, parietale și tridimensionale, abordează diferite concepte, genuri și tehnici artistice, conforme cu pregătirea fiecăruia: Ștefan Bogdan, Radu Cârstean, Anda Colhon, Giulia Delcea, Claudia Drăgănescu, Vivien Fritz, Kasumi Asahina,  Gavril Pop, Alina Radu, Dana Simionescu și Sebastian Tătaru.

Cu o imagine iconică inconfundabilă a tablei de joc, dată de alternanța pătratelor albe și negre, simbolistica șahului este percepută ca un câmp al puterilor cosmice între lumină și umbră, unde jucătorul, aflat între entuziasm și stăpânire de sine, între rațiune și instinct, ordine și hazard, își dezvoltă treptat capacitatea de preluare a controlului teritorial, dar și psihologic, al jocului și, implicit, al adversarului.

Numit și „sportul minții”, jocul de șah se practica la Timișoara încă din sec. al XVIII-lea, ulterior fiind cunoscuți pe plan național și internațional numeroși mari maeștri: Alexandru Tyroler (primul campion al României, 1927), Aurel Anton, Pius Brânzeu, Ligia Jicman, Sergiu Grunberg, Cristina-Adela Foișor, Corina Peptan și alții, dar și activitatea unor cluburi precum AEM Luxten Timișoara (câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni, 1998, feminin), CSU Universitatea de Vest Timișoara, Clubul Sportiv Medicina Timișoara (singurul club cu tradiție din țară, încă activ, celelalte desființându-se) etc.

///

Escape 1, procesare digitală după fotografie, print digital, 50x50 cm, 2022Escape 2, procesare digitală după fotografie, print digital, 50x50 cm, 2022Escape, instalație, lemn, sârmă, butaforie, dimensiuni variabile, 2022

EN - One of the frequent moves in chess is the flight square, meaning a square on the board where a piece can "take refuge", avoiding the attack of an opposing piece. Another accepted name is escape square. The Flight Square exhibition is initiated by the visual artist Ciprian Chirileanu and has as guests his former students - from Gen. 16, Gen. 21 and Grigore Moisil High School, from Timișoara - currently graduates of an art faculty. Using the general theme of chess as a pretext, the exhibited works, parietal and three-dimensional, approach different concepts, genres and artistic techniques, in line with each one's training: Ștefan Bogdan, Radu Cârstean, Anda Colhon, Giulia Delcea, Claudia Drăgănescu, Vivien Fritz, Kasumi Asahina, Gavril Pop, Alina Radu, Dana Simionescu and Sebastian Tătaru.

With an unmistakable iconic image of the game board, given by the alternation of white and black squares, the symbolism of chess is perceived as a field of cosmic powers between light and shadow, where the player, caught between enthusiasm and self-control, reason and instinct, order and chance, gradually develops his ability to take control over the territorial, but also psychological game and, implicitly, of the opponent.

Also called the "sport of the mind", the chess game has been practiced in Timișoara since the 18th century, later many great masters being known nationally and internationally: Alexandru Tyroler (the first champion of Romania, 1927), Aurel Anton, Pius Brânzeu, Ligia Jicman, Sergiu Grunberg, Cristina-Adela Foișor, Corina Peptan and others, but also the activity of clubs such as AEM Luxten Timișoara (winner of the Women's European Champions Cup, 1998), CSU Universitatea de Vest Timișoara, Clubul Sportiv Medicina Timișoara (the only still active club with tradition in the country, the others being disbanded), etc.

12 POEME / 12 POEMS

 12 Poeme / 12 Poems

procesare digitală după fotografii, print digital, video / digital processing after photography, digital print, video, 2022

Ciprian Chirileanu

Lucrările au fost expuse în cadrul expoziției ON HER SIDE, la Centrul de Proiecte Timișoara, în perioada 1 - 30 octombrie 2022, organizator Asociația Contrasens, curatoare Dana Sarmeș și Simona Constantin.


RO - Cu o istorie pierdută în timp și manifestată sub diverse forme, violența domestică (VD), un termen consacrat abia în 1973, în Marea Britanie, este recunoscută ca o gravă problemă a societății abia după 1990, în România fiind acceptată oficial printr-o lege din anul 2003. În fiecare zi, 137 de femei sunt ucise la nivel global de un membru al familiei (UN Women).

Violența domestică este un abuz fizic, sexual, psihologic, emoţional, social sau economic, producând frică, umilinţă sau vătămări ale cuiva care se află în relaţie personală cu agresorul. Se consideră că, în general, victima este o femeie adultă, parteneră a agresorului prin căsătorie sau concubinaj. (...) De obicei, agresorii au avut copilării violentate, ei nu sunt persoane sigure de ele, cu un sentiment clar al valorii personale. Sunt incapabili de a-şi identifica sentimentele şi manifestă o instabilitate a atitudinilor. Nu au abilităţi de comunicare.” (Liiceanu, Saucan, Micle, 2004). 


Cu toate acestea, subiectul VD în România este încă prea puțin mediatizat, în ciuda existenței unui call-center sau a unor ong-uri dedicate. Începând din anul 2013 au fost înregistrate oficial un total de 602 de femei ucise, din care 176 numai în 2021. Pentru anul 2022 nu există încă date oficiale finale, însă presa românească a semnalat până acum aproape 50 de femei ucise...

Seria de lucrări intitulată 12 Poeme, este rezultatul cercetării proprii despre articolele din presa online pe acest subiect: femei ucise în urma violenței domestice, în perioada ianuarie-august 2022, în România. Portretele sunt prelucrări realizate exclusiv după fotografiile-portret incluse în materialele jurnalistice accesibile publicului larg, respectând cu strictețe detaliile din viața privată ale victimelor. Poemele care le însoțesc sunt interpretări personale ale textelor cu specific jurnalistic. În marea majoritate a cazurilor relatate, VD este dominată de acțiunea finală a unui cuțit, unicul obiect devenit subiect principal al imaginilor video.

12 Poeme / 12 Poems, video, 2’ 37”, 2022 - still 2’ 05” 

vizionare / view: https://vimeo.com/manage/videos/772719477


EN - With a history lost in time and manifested in various forms, domestic violence (DV), a term established only in 1973 in Great Britain, was recognized as a serious problem in society only after 1990, in Romania being officially accepted by a law since 2003. Every day, 137 women are killed globally by a family member (UN Women).

"Domestic violence is physical, sexual, psychological, emotional, social or economic abuse, causing fear, humiliation or harm to someone who is in a personal relationship with the aggressor. It is considered that, in general, the victim is an adult woman, partner of the aggressor by marriage or cohabitation. (...) Usually, the aggressors had violent childhoods, they are no self-confident people, with a clear sense of personal worth. They are unable to identify their feelings and show instability of attitudes. They have no communication skills." (Liiceanu, Saucan, Micle, 2004).

However, the topic of DV in Romania is still too little publicized, despite the existence of a call center or some dedicated NGOs. Starting from 2013, a total of 602 murdered women were officially registered, out of which 176 in 2021 alone. For the year 2022, there are no final official data yet, but the Romanian press has so far reported almost 50 murdered women...

The series of works entitled 12 Poems, are the result of my own research in the online press on this topic: women killed as a result of domestic violence, from January to August 2022, in Romania. The portraits are processed exclusively after the portrait photos included in the press  materials accessible to the general public, respecting strictly the regulations regarding the private life of the victims. The accompanying Poems are personal interpretations of journalistic texts. In the vast majority of reported cases, DV is dominated by the final action of a knife, the only object that became the main subject of the video images.


împachetată în saci menajeri 

a fost găsită,

miercuri, 

la marginea satului. 

bărbatul a sugrumat-o, 

invidios pe faptul că 

ea 

avea o viaţă 

socială extrem de activă.ea

este înjunghiată pe stradă

de soț, cu sete şi ură.

ea

l-a iubit până când

lama cuţitului i s-a rupt

în gât.


constituție astenică, păr

șaten, cu șuvițe blonde

la vârfuri, ochi căprui.

în tricou alb și teniși. mamă a cinci copii.

în geacă de piele. sugrumată și plimbată într-un căruț, nouă km.

în fustă de piele, scurtă. îngropată la marginea unui râu.gelos și refuzat pentru împăcare,

a convins-o să-l conducă

la gară. pe drum a scos

cuţitul.

a înjunghiat-o.

în gât.

iar trupul l-a abandonat pe un câmp.el

orbit de gelozie 

într-un parc, în centru, 

a lovit-o cu un cuțit. 

de mai multe ori. 

ea

murise. 

el s-a dus 

să bea o bere.convins că mama se opune relației,

este înjunghiată din răzbunare

de fostul iubit

al fiicei. pentru

femeie

nu s-a mai putut face nimic

şi s-a constatat

decesul.aseară au fost la un grătar.

noaptea, liniștea casei

s-a tulburat. dimineața,

femeia

a fost găsită fără suflare,

cu o ureche tăiată.

iar partenerul, spânzurat în podul casei.vecinii din bloc spun că

nu au fost scandaluri,

probleme, nimeni nu știe

motivul.

pănâ seara trecută,

când

ea

a fost înjunghiată de soț,

în gât, cu sălbăticie.cu arcada spartă,

lovită cu parul, apoi

tunsă cheală,

rănită la mână cu toporul...

miercuri seara, capul

femeii

n-a mai rezistat în urma multiplelor

lovituri primite cu un obiect contondent.mașina s-a izbit în piciorul

unei pasarele. pe locul mortului, a stat

femeia

alături de șoferul scăpat teafăr, fostul soț.

mascate de accident, doar

amenințările cu moartea din sms-uri

au putut dovedi vinovăția lui.sătulă de stres și violență,

femeia

s-a refugiat în altă casă.

gelos, sub pretextul unei vizite

la copii, bărbatul a pus mâna pe

un cuțit și l-a înfipt. o singură dată

în inima ei,

în prezența mezinului.

individul a fost găsit mai târziu, pe câmp.


puţin după ora 17.00

individul gelos, văr cu soțul

femeii,

s-a năpustit cu un cuţit

asupra ei şi a fiicelor acesteia.

una a murit,

cealaltă a scăpat din mâinile lui, iar

mama

și-a dat ultima suflare

în brațele unei vecine.

apoi, el s-a sinucis.Cătălin Alb, Când partea ei nu există - articol din 
Artsens, an II, nr. 8, 30 octombrie 2022, publicație tipărită cu ocazia proiectului On Her Side.   

https://www.accontrasens.ro/artsens-articles/cand-partea-ei-nu-mai-exista-12-poeme-12-confruntari-cu-violenta-domestica/

...


Ciprian Chirileanu a configurat o serie de lucrări intitulată 12 Poeme, în urma unei cercetări personale în presa online despre femei ucise în urma violenței domestice în România. Compozițiile sale înfățișează̆ chipuri interpretate și prelucrate după fotografiile-portret din sursele jurnalistice consultate, respectând  viața privată a victimelor. Poemele care însoțesc lucrările se configurează ca un insert personal de filtrare și interpretare a materialelor jurnalistice, menit să potențeze expresiv și conceptual imaginile. În marea majoritate a cazurilor relatate, violența domestică este dominată de acțiunea finală a unui cuțit, unicul obiect devenit subiect principal al imaginilor video. În cazul lucrărilor lui Ciprian Chirileanu, poemele devin în mod metaforic „cuțitul” ce definitivează actul percepției, conferind senzația de nod în stomac într-un sens propriu privitorului. Textele taie respirația pur și simplu, inserând într-un mod poetic o realitate brutală, respingătoare. Cuvântul și imaginea funcționează împreună impecabil, provocând în fiecare oprire a receptorului în fața lucrărilor câte un declic al conștientizării.

///

Ciprian Chirileanu has put together a series of works entitled 12 Poeme/12 Poems, following his own research in the online press about women killed by domestic violence in Romania. His pieces depict faces adapted and elaborated based on the portrait photos found in the journalistic sources he examined, respecting the privacy of the victims. His compositions display faces interpreted and processed based on the portrait photos found in the journalistic sources he consulted, respecting the privacy of the victims. The poems accompanying the artworks are designed to be a personal insertion for filtering and interpreting the journalistic material, intended to expressively and conceptually enhance the images. intended to expressively and conceptually enhance the images. In the vast majority of the reported cases, domestic violence is dominated by the final action of a knife, the only object that becomes the main subject of the video footage. In the case of Ciprian Chirileanu’s works, the poems metaphorically become the “knife” that completes the act of perception, giving the viewer literally the feeling of having their stomach in knots. The texts simply take your breath away, poetically embedding a brutal, repulsive reality. Word and image work together flawlessly, causing a click of awareness with every stop the observer takes in front of the work.

 

Ada Muntean, De partea ei, Revista Arta, 21 decembrie, 2022

https://revistaarta.ro/ro/de-partea-ei/?fbclid=IwAR2K8NEK6fdp_zdXHwhi3ve1Oqxk6bugoQqvhxyKrtw0YHDBND1rodjydOY

 On Her Side - afișMUZEUL PORTABIL

INVENTATORII DE IMAGINI sau Muzeul Portabil cu o Carte de Buzunar și… de călătorie. O colecție de 66 de opere într-o cutie de lemn, 40 x 33,5 x 5 cm - un proiect inițiat de Remo Giatti / Italia. 

O expoziție itinerantă de gravură, la Muzeul de Artă Arad, în perioada 20 aprilie - 15 mai 2022, după cea deschisă inițial la Nice, Franța - INVENTEUR D’ IMAGES http://ciprianchirileanu-art.blogspot.com/2020/12/inventeur-d-images.html

ARTIȘTI:

Ciprian Chirileanu, România; Luca Crippa (1922-2002), Italia; Marc Dautry (1930-2008), Franța; Luce Delhove, Belgia; Remo Giatti, Italia; Juri Jakovenko, Belarus; Osvaldo Jalil, Argentina; Riccardo Licata (1929-2014), Italia; Eric Massholder, Germania; André Masson (1896-1987), Franța; Elena Mezzadra (1926-2022), Italia; Martin Miguel, Franța; Ovidiu Petca, România; Valerio Righini, Italia; Fernando Santiago, Porto Rico; Wolfgang Seierl, Austria; Nicola Sene, Italia; Lydia Silvestri (1929-2018), Italia; Peter Velikov, Bulgaria; Giancarlo Vitali (1929-2018), Italia.Ciprian Chirileanu - Writer's Quill, linogravură, 2019, 23 x 10 cmmarți, 28 decembrie 2021

SALONUL ARTELOR VIZUALE, UAPT, 2021

 

Salonul Artelor Vizuale – organizat de Uniunea Artiștilor Plastici filiala Timișoara – 2021, ediția 91, la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Curator: Daniela Constantin.

Bechet-Parroy-Fărăgău - fotografie, procesare digitală, print digital, 80x60 cm, 2021