miercuri, 8 iunie 2011

...NDURI

...NDURI 1-9, linogravură, 60x45 cm, 2001...nduri reprezintă un calambur. El semnifică trei idei reunite în: rândurile unei scrisori; în gândurile celui care le scrie; şi, pornind de la verbul a îndura, „să înduri” ceea ce scrie autorul scrisorii. Cele trei sensuri sunt adunate în titlu, dar bine camuflate de existenţa celor trei semne de punctuaţie de dinainte. Toate cele nouă lucrări sunt dealtfel pagini ale unei scrisori. Puse una lângă alta în ordinea lor firească, ele devin fundalul comun al unui singur cuvânt care nu se observă la prima vedere. Acest cuvânt principal este deasemenea camuflat, pe de-o parte de anumite linii compoziţionale aparent aleatorii, fără a încărca imaginile linogravurilor, iar pe de altă parte de rândurile fiecărei pagini-lucrări. Scrisul folosit reprezintă un alfabet personalizat. Tirajul a fost executat în trei exemplare. Conceptual, lucrările le încadrez la graniţa dintre mail-art şi performance-art. Urmărind conceptul, am considerat casa în care locuiesc în Timişoara "baza" coordonatelor geografice: latitudine 45º 45' 40.93" N, respectiv longitudine 21º 14' 04.62" E. Unul dintre exemplare l-am împărţit în patru grupe de lucrări, pe care le-am trimis, prin poştă, în cele 4 puncte cardinale, după cum urmează: prelungirea latitudinii spre Est şi spre Vest trece prin Japonia şi Franţa, iar prelungirea longitudinii spre Nord şi spre Sud „taie” tangenţial Finlanda şi Albania. Cele patru ţări enumerate sunt destinaţiile alese ale ...ndurilor mele.
...nduri is a pun in Romanian that cannot be translated (explanation: „pun” means „Wortspiel” in German, „jeu de mots” in French). It means three ideas, brought together in: the lines of a letter, the thoughts of the one who is writing it, and the endurance of the one who has to read it. The three meanings are gathered in the title, but well camouflaged by the three punctuation signs in front of it.


The nine works that are part of this project are in fact pages of a letter. Put side by side, in their natural order, they become the common background for a single word that is also not observed at first sight. This main word is hidden, first by some seemingly random compositional lines and second by the lines of each letter/ woodcut. The writing I used is a personalized alphabet. Each work has been printed in 3 copies. From the conceptual point I consider these works to be at the border between mail-art and performance-art. Following this concept, I considered mz house as "the base" - 45º 45' 40.93" N latidude and 21º 14' 04.62" E longitude - and I sent by mail the nine pages of the one of the copies to the 4 cardinal directions, as follows: In the prolongation of the latitude line from „the base” to the West and to the East are France and Japan, and the prolongation of the longitude line from „the base” to the North and the South are Finland and Albania. These four countries became the destination of my …nduri.
...NDURI 2
...NDURI 3
...NDURI 4
...NDURI 5
...NDURI 8

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu