marți, 28 decembrie 2021

SALONUL ARTELOR VIZUALE, UAPT, 2021

 

Salonul Artelor Vizuale – organizat de Uniunea Artiștilor Plastici filiala Timișoara – 2021, ediția 91, la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Curator: Daniela Constantin.

Bechet-Parroy-Fărăgău - fotografie, procesare digitală, print digital, 80x60 cm, 2021GEOGRAFII AFECTIVE

GEOGRAFII AFECTIVE

Renée Renard, Ciprian Chirileanu

Curator: Maria Orosan-Telea

„În 2018 cuplul de artiști timișoreni Renée Renard și Ciprian Chirileanu începeau primul lor proiect colaborativ în care veneau fiecare cu propria metodă și viziune de înregistrare a memoriei locurilor. Istoria complicată și uneori dramatică a familiei de coloniști franco-germani din care provine  Renée Renard i-a condus pe cei doi spre ideea de a face o călătorie prin Banatul istoric, alegând localitățile reprezentative pentru valurile de colonizare din ultimii 300 de ani. Renée Renard a folosit ca metodă de reconstituire a memoriei locurilor cercetarea la microscop a probelor prelevate din clădiri, cimitire, sol, apă, elemente de vegetație, „martori ai existenței coloniștilor”. Ciprian Chirileanu a recompus ansambluri de clădiri văzute de la altitudine mare, cerul fiind în acest caz unicul martor al permanenței unei comunități”.


Geografii afective revizitează și continuă proiectul descris mai sus, intitulat 1538 km, expus la Timișoara în septembrie 2018 ca celebrare a recentei lor căsătorii.  Expoziția din Camera K’ Arte extrage din vechea serie lucrările referitoare la satul Tomnatic, jud. Timiș – acolo unde familia artistei a deținut o fabrică de cărămidă până după cel de-al Doilea Război Mondial, când străbunicii au fost deportați în Bărăgan. Acestora li se juxtapune un colaj foto digital din seria Rădăcini/ Un drum cât o sută de vieți (2013), aparținându-i tot lui Renée Renard. Ciprian Chirileanu mapează același Tomnatic precum și alte localități legate de istoria familiei artistei (Parroy din Lorena/ Franța și Mașloc din jud. Timis) și a propriei familii (Petea și Fărăgău din jud. Mureș, Bechet din jud. Dolj și Moldova Veche din jud. Caraș). Renée Renard, la rândul ei, intervine asupra fotografiilor de familie din arhiva lui Ciprian Chirileanu cu aceleași mijloace cu care obținuse efectele vizuale specifice seriei Rădăcini.

Lucrările de la Camera K’ Arte reprezintă o extensie a seriei din 2018 în contextul noii situații generate de pandemie, în care viața de cuplu în izolare a cunoscut noi valențe. Artiștii au continuat sondarea autobiografică, dar s-au oprit fiecare și asupra trecutului familiilor celuilalt, ca o redefinire a raportului lor afectiv care a câștigat în profunzime în ultimii doi ani.”


Detalii despre expoziția Rădăcini (2013): http://reneerenard-art.blogspot.com/2013/11/


CIPRIAN CHIRILEANU

Bechet - fotografie, procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021Bechet-Parroy-Fărăgău - fotografie, procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021Fărăgău - fotografie, procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021Mașloc - fotografie, procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021Moldova Veche - fotografie, procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021Moldova Veche-Petea-Fărăgău-Parroy - fotografie, procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021Parroy - fotografie, procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021Petea - fotografie, procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021Tomnatic - fotografie, procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021
Biserica: Bechet-Fărăgău-Mașloc-Moldova Veche-Parroy-Petea-Tomnatic - procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021
Cimitir: Bechet-Fărăgău-Mașloc-Moldova Veche-Parroy-Petea-Tomnatic - procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021


Km 0: Bechet-Fărăgău-Mașloc-Moldova Veche-Parroy-Petea-Tomnatic - procesare digitală, print digital, 50x40 cm, 2021

RENÈE RENARD

Fotografii procesate pe calculator, din albumele de familie Chirileanu (st) și Renard (dr)

Fotografii la microscop din seria Micro Terra Banatica (Tomnatic, Mașloc), 2018

Detalii despre lucrările lui Renèe Renard la http://reneerenard-art.blogspot.com/2021/12/geografii-afective-galeria-camera-karte.htmlMaria Orosan Telea, Ciprian Chirileanu, Renèe Renard
OASIS GAME

OASIS GAME

(RO) - instalație in situ (mingi de tenis, fileu, iarbă artificială, nylon, vopsea lavabilă, sfoară), 2021

Fructele arborelui Maclura pomifera (cu denumiri populare: merele cailor, portocal fals, arțar de gard viu, lemn galben, bois d’arc, Osage orange), au forme sferice, de culoare galben-verde, cu textură și dimensiuni minime (între 7-15 cm) care pot fi asociate caracteristicilor mingilor de tenis (între 6,5 - 6,8 cm). Instalația in situ, Oasis game, delimitată de terenul de tenis de câmp, este amplasată în proximitatea acestui arbore.

Cândva, la finalul unei partide de tenis de câmp jucată în acest loc, când toată lumea aștepta anunțul expresiei finale game, set, match, cel care urma să câștige nu și-a putut învinge deloc adversarul. Toate mingile trimise de el în cealaltă jumătate de teren dispăreau în aer, spre uimirea și disperarea tuturora, a celor doi jucători, a arbitrilor și a publicului spectator. Degeaba se tot rejuca acel punct final, nu se mai știe de câte ori în câteva zile neîntrerupte, mingile deveneau invizibile. Nimeni nu bănuia că ele se transformau în fructe, iar spațiul terenului, într-unul atemporal.


...

(EN) - installation in situ (tennis balls, net, artificial grass, nylon, washable paint, twine), 2021

The fruits of the Maclura pomifera tree (with popular names: horse apples, false orange, hedge maple, yellow wood, bois d'arc, Osage orange), have spherical shapes, yellow-green color, with minimal texture and size (between 7 -15 cm) which can be associated with the characteristics of tennis balls (between 6.5 - 6.8 cm). The site-specific installation, Oasis Game, delimited by the tennis court, is located near this tree.

Once upon a time, at the end of a tennis match played in this place, when everyone was waiting for the final expression game, set, match, the one who was going to win could not defeat his opponent at all. All the balls he sent to the other half of the field disappeared into the air, to the amazement and despair of everyone, the two players, the referees and the spectators. That final point was replayed in vain, who knows how many times in a few uninterrupted days, the balls became invisible. No one suspected that they were turning into fruits, and the space of the tennis court into a timeless place.

Oasis Game - seen from Google Maps, 2022


..................

Oasis. Green identity

– Expoziția grupului Avantpost, https://avantpost.ro/ , în perioada 17 septembrie - 17octombrie, la Stațiunea Tinerilor Naturaliști din Timișoara, Agrocampus al Universității de Științe Agricole Timișoara. Curator: Maria Orosan-Telea:

Proiectul problematizează relația dintre mediul antropic și mediul natural, urbanizarea accelerată și adâncirea tot mai mare a dezechilibrului dintre zonele construite și spațiile verzi din interiorul orașelor. Soluțiile vizionare venite din partea activiștilor de mediu, a arhitecților preocupați de designul sustenabil și a specialiștilor în politici ale sustenabilității în agricultură includ idei precum îmbunătățirea sănătății locale a mediului și revitalizarea zonelor construite prin grădini urbane, reabilitatea ecologică prin aportul și în beneficiul comunităților. Departe de a fi rezolvate, aceste probleme acute ale locuirii urbane au un impact considerabil asupra stării de bine sociale și asupra stării emoționale a fiecărui individ în parte. Pandemia cu momentele de acalmie fortuită pe care le-a provocat a determinat o dată în plus conștientizarea acțiunii responsabile asupra naturii și a beneficiului conviețuirii echilibrate cu ecosistemele care ne înconjoară.

Expoziția Oasis. Green Identity își propune să reflecteze asupra acestor aspecte prin prezența unor artiști care lucrează cu spațiul, obiectele și cu tehnologiile new media, care construiesc discursuri coerente în raport cu locul și situația în care urmează să-și insereze structurile conceptuale și materiale. Intervențiile pun în valoare a un areal verde din zona estică a orașului Timișoara, un spațiu surprinzător prin diversitatea tipologiei de peisaje naturale pe care le însumează. Stațiunea Tinerilor Naturaliști aparține Universității de Științe Agricole din Timișoara și este în același timp parc dendrologic, pădure de salcâmi, grădină urbană, zonă cu iazuri, gospodărie didactică. (...)”
OASIS RADIO

OASIS RADIO

(RO) - instalație sonoră in situ, (cartofi, sârmă, zinc, cupru, diverse componente electronice, scânduri, difuzoare), 2021

Un cartof mediu (150g) conține 27 mg vitamina C, 620 mg potasiu, 0,2 mg vitamina B6, precum și alte elemente. Aproape toate contribuie la apariția unui flux electric, prin introducerea unor tije din cupru și zinc în miezul legumei. O baterie din cartofi produce o tensiune de 6 ori mai mică decât o baterie AA de 1,5 volți, însă recent, cercetătorii de la Yissum Research Development Co (Israel) au dezvoltat un proces mai performant, suficient pentru a putea alimenta un telefon mobil sau un radio.

Apariția electricității (1780) a contribuit cel mai mult la apariția radioului (1895), ca modalitate eficientă de comunicare la mare distanță. Primele emisiuni - știri și muzică - apar în 1922, în Franța, reflectând modelul elementar al comunicării, de tip tranzacțional: existența unui „emițător care transmite informații unui anumit receptor prin intermediul unui canal, și într-un anumit context, cu scopul de a produce asupra lui anumite efecte” (Dale A. Level și William P. Galle).

Cei aproximativ 2000 de cartofi vizibili, sau încă îngropați în pământ, din instalația Oasis radio sunt un pretext pentru un experiment cu „zgomote semantice” emise de undele scurte ale unui radio vechi, din anii ‘30 - instalație completată și extinsă de alte elemente vizuale.


...

(EN) - sound installation in situ, (potatoes, wire, zinc, copper, various electronic components, boards, speakers), 2021

An average potato (150g) contains 27 mg of vitamin C, 620 mg of potassium, 0.2 mg of vitamin B6, as well as other elements. Almost all of them contribute to the appearance of an electric flow, by inserting copper and zinc rods in the core of the vegetable. A potato battery produces 6 times less voltage than a 1.5-volt AA battery, but recently, researchers at Yissum Research Development Co. (Israel) developed a more powerful process, enough to power a mobile phone or a radio.

The invention of electricity (1780) contributed most to the invention of the radio (1895), an efficient way to communicate over long distances. The first programs - news and music – were broadcasted in 1922 in France, reflecting the basic model of transactional communication: the existence of a "transmitter that sends information to a particular receiver through a channel, and in a certain context, in order to produce certain effects on him ”(Dale A. Level and William P. Galle).

The approximately 2000 potatoes, visible or still buried in the ground in the Oasis radio installation, are a pretext for an experiment with "semantic noises" emitted by the short waves of an old radio from the 30s - installation completed and extended by other visual elements...........................................

Oasis. Green Identity 

– Expoziția grupului Avantpost, https://avantpost.ro/ , în perioada 17 septembrie - 17octombrie, la Stațiunea Tinerilor Naturaliști din Timișoara, Agrocampus al Universității de Științe Agricole Timișoara. Curator: Maria Orosan-Telea:

Proiectul problematizează relația dintre mediul antropic și mediul natural, urbanizarea accelerată și adâncirea tot mai mare a dezechilibrului dintre zonele construite și spațiile verzi din interiorul orașelor. Soluțiile vizionare venite din partea activiștilor de mediu, a arhitecților preocupați de designul sustenabil și a specialiștilor în politici ale sustenabilității în agricultură includ idei precum îmbunătățirea sănătății locale a mediului și revitalizarea zonelor construite prin grădini urbane, reabilitatea ecologică prin aportul și în beneficiul comunităților. Departe de a fi rezolvate, aceste probleme acute ale locuirii urbane au un impact considerabil asupra stării de bine sociale și asupra stării emoționale a fiecărui individ în parte. Pandemia cu momentele de acalmie fortuită pe care le-a provocat a determinat o dată în plus conștientizarea acțiunii responsabile asupra naturii și a beneficiului conviețuirii echilibrate cu ecosistemele care ne înconjoară. 

Expoziția Oasis. Green Identity își propune să reflecteze asupra acestor aspecte prin prezența unor artiști care lucrează cu spațiul, obiectele și cu tehnologiile new media, care construiesc discursuri coerente în raport cu locul și situația în care urmează să-și insereze structurile conceptuale și materiale. Intervențiile pun în valoare a un areal verde din zona estică a orașului Timișoara, un spațiu surprinzător prin diversitatea tipologiei de peisaje naturale pe care le însumează. Stațiunea Tinerilor Naturaliști aparține Universității de Științe Agricole din Timișoara și este în același timp parc dendrologic, pădure de salcâmi, grădină urbană, zonă cu iazuri, gospodărie didactică. (...)”


.................................

Instalația Oasis Radio a fost menționată în cadrul articolului Art Encounters Biennial in Romania Finds Meaning in Disjunction, semnat de Laurie Barron, în publicația internațională online Ocula Magazine, 19 octombrie 2021: 

„(...) Among them is Oasis Radio (2021), an installation by Ciprian Chirileanu comprised of interconnected potatoes converted, with the insertion of zinc and copper, to generate electricity. The resulting 'semantic noises' (radio signals generated by the reaction) were amplified on speakers; a joyously absurdist potato symphony. (...)”. https://ocula.com/magazine/features/art-encounters-biennial/?fbclid=IwAR1zXmLCL87oJ9GdeaUusXeq-gnrzphrIPgc4A5eWKkGl5SQ4C1OzocvkEw

Ciprian Chirileanu, Oasis Radio (2021). Exhibition view: Oasis. Green Identity, Young Naturalists Resort, Timișoara (17 September–17 October 2021). Courtesy the artist. Photo: Andrei Sănătescu.