miercuri, 27 decembrie 2017

UMBRE 2 / SHADOWS 2 – Art Museum AradUMBRA 2 este o expoziție-sinteză a unei îndelungate preocupări personale, un cumul de gânduri și idei început cu proiectul Incursiuni 980199 (trei expoziții desfășurate în spații neconvenționale din Penitenciar 1998, Peșteră 2001 și Aeroport 1999, reunite ulterior la Muzeul de Artă Timișoara, în 2002).

Prezența umbrei este doar sugerată, pornind de la enunțurile lui C. G. Jung despre umbră și persona, anima și animus (sau syzygia, adică aspecte feminine regăsite la bărbat şi invers), stările timerice (frică, angoasă etc), elemente de natură metafizică (dedublare, spirite etc), pierderea memoriei, precum și visul nocturn și dicteul automat al suprarealismului (în cele două linogravuri din sala mică). Majoritatea lucrărilor expuse fac parte din două concepte (expoziții) care se întrepătrund și se completează reciproc - Înconjurat de iarbă, 2009 și Căderea îngerilor, 2013.
/
SHADOW 2 is the synthesis-exhibition of an extended personal preoccupation – the Incursiuni 980199 / Incursions 980199 project (three exhibitions held in unconventional spaces from Prison 1998, Cave 2001 and Airport 1999, subsequently reunited at the Timişoara Art Museum in 2002). The presence of the Shadow is only suggested, starting from CG Jung's statements about shadow and persona, anima and animus (or syzygia), fears and anxieties, spirits and out-of-body experiences, memory loss, dreams and the automatic dictation of the Surrealism. Most of the works belong to two concepts that intertwine and complete each other - Surrounded by Grass, 2009 and The Fall of Angels, 2013.


Umbra 2, afiș


În primul, Înconjurat de iarbă, 2009, proiectul are la bază texte literare proprii (2005-2009) care descriu o călătorie inițiatică a personajului principal în jurul lumii. Acesta se desparte de prietenul său, iar la reîntâlnirea cu el realizează că prietenul este de fapt el însuși (ideea de dublu și dedublare). Fiecare instalație își are conceptul propriu, regăsit în textele respective.

In the first, Surrounded by Grass, 2009, the project is based on her own literary texts (2005-2009) describing an initiating journey of the main character around the world. He separates from his friend, and when he meets with him, he realizes that the boyfriend is actually himself (the idea of doubling and doubling). Each plant has its own concept found in the texts


În al doilea, Căderea îngerilor, 2013, este observat, într-o interpretare personală și non-teologică, fenomenul "căderii îngerilor" în lumea reală (porumbeii, ca mesageri înaripați, striviți pe asfalt) și singurătatea îngerului căzut (licuriciul, în mitologia românească) care işi caută împlinirea cu o pământeancă într-o poveste de dragoste unică și utopică. Din perspectiva documentării fotografice realizată între anii 2006-2013, pot afirma că apogeul fenomenului „căderii îngerilor” se petrece doar odată pe an, în perioada de tranziţie de la primăvară spre vară.
In the second, The Fall of Angels, 2013, in a personal and non-theological interpretation, the phenomenon of the „fall of angels” in the real world (the pigeons, as winged messengers, crushed on the asphalt) and the loneliness of the fallen angel (the firefly, in Romanian mythology) seeking their fulfillment with an earthly woman in a unique and utopian love story. From the perspective of photographic documentation made between 2006 and 2013, I can say that the peak of the phenomenon of the „fall of angels” takes place only once a year, during the transition period from spring to summer.

În alt registru conceptual și vizual, în sala mai mică este prezentată o instalație și „o povestire” despre condiția ambalajelor lucrărilor de artă, de multe ori tratate ca obiecte efemere, însă cu roluri bine definite în viața unui artist vizual – de protecție, de depozitare sau de transport al operelor de artă. Instalația a fost expusă în cadrul expoziției Unseen, 2016, a grupului Avantpost.ro din Timișoara.
In another conceptual and visual register, in the smaller room is presented a plant and a „short story” about the condition of the artwork packaging, often treated as ephemeral objects, but with well defined roles in the life of a visual artist - protective, storage or transport of works of art. The installation was exhibited at the Unseen 2016 exhibition of the Avantpost.ro group in Timisoara.
Umbra 2, invitație


Making of Umbra 2 at the Art Museum Arad. Opening: Tuesday December 12th, 2017, photos Renée Renard:
Imagini din expoziția Umbre 2 / Images from the exhibition Shadows 2
The first UMBRA / SHADOW exhibition took place in 2012 at the Mansarda Gallery of the Faculty of Arts and Design Timisoara.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu