miercuri, 27 decembrie 2017

DIPLOMATIC ART, ediția a 3-a, 2017: CASA E TRASLOCO
Ediția a 3-a Diplomatic Art are ca punct de pornire două date istorice: primul consulat onorific care s-a înființat în Timișoara a fost Consulatul Onorific al Italiei (în 1922) iar în 2017 se împlinesc 300 de ani de la nașterea italianului Francesco Griselini (1717-1787), autorul lucrării Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei.

Organizată de Asociația Diplomatic Art, ediția a 3-a a proiectului Diplomatic Art se desfășoară în parteneriat cu Consulatul Onorific al Italiei la Timișoara, sub titlul Casa e trasloco: „Optând pentru o abordare cu un pronunțat caracter interdisciplinar, Diplomatic Art ediția 2017 se poziționează la confluența dintre antropologie și artă contemporană. Tema propusă este legată de conceptul de „acasă„ (casa) în relație cu cel de „strămutare„ (trasloco)” – Maria Orosan Telea, curatoare.

/

The 3rd edition of Diplomatic Art takes into consideration two historical facts: the Honorary Consulate of Italy was the first honorary consulate that was established in Timisoara (1922) and 2017 marks 300 years since the birth of the Italian Francesco Griselini (1717-1787), the author of Attempt of a Political and Natural History for Timisoara’s Banat.

Organized by the Diplomatic Art Association, the 3rd edition of the Diplomatic Art project is developed in partnership with the Honorary Consulate of Italy in Timisoara under the title Casa e trasloco: „By choosing an approach with a strong interdisciplinary character, the Diplomatic Art 2017 edition merges anthropology and contemporary art. The theme is related to the concept of „home„ (casa) in relation to „moving/ displacement„ (trasloco)” - Maria Orosan Telea, curator.Mai multe informații despre conceptul Casa e trasloco / More informations of Casa e trasolo concept http://diplomatic-art.blogspot.ro/2017/10/

Proiectul Casa e trasloco se va desfășura în trei etape distincte:

- Prima etapă, 25-27 iulie 2017, are loc sub forma unei călătorii de cercetare artistică pe un traseu (parțial) reconstituit și ghidat în parteneriat cu Asociația Prin Banat, intitulată Pe urmele lui Griselini. Călătoria reliefează o parte a prezenței culturii italiene în Timișoara (strada Griselini și cartierul istoric Fabric) și în Banat (Carani – localitate înființată de colonişti italieni; Partoș – orezăria şi „canalul italienilor”; Oravița – clădirea vechiului teatru, construită de meșteri italieni veniţi din Udine încă din 1717; Cazanele Mari și Cazanele Mici de pe Dunăre – placa memorială Tabula Traiana; Băile Herculane – bazele staţiunii au fost puse de către Imperiul Roman, în urmă cu 2000 de ani). Invitați: artistul vizual Sandro Bracchitta, profesor la Accademia di Belle Arti din Palermo și antropologul Francesco Marano, profesor la Università degli Studi della Basilicata din Matera (capitală europeană a culturii în 2019).Sandro Bracchitta, Francesco Marano in Băile Herculane
The project Casa e trasloco will take place in three distinct phases:

- The first phase, July 25th to 27th, 2017, is a journey of artistic research on a route (partially) reconstituted and guided in partnership with the Prin Banat Association, entitled In the Footsteps of Griselini. The trip highlights some traces of Italian culture in Timisoara (the Griselini street and the historical neighborhood Fabric) and in Banat (Carani – the village founded by Italian settlers; Partos – the rice plantations and the "Italians’ canal"; Oraviţa - the old theater, built by Italian craftsmen that came from Udine since 1717; Cazanele Mari and Cazanele Mici on the Danube – the Tabula Traiana memorial plaque; Herculane – the foundations of the resort were set by the Roman Empire 2000 years ago). Guests: visual artist Sandro Bracchitta, professor at the Accademia di Belle Arti in Palermo, and anthropologist Francesco Marano, professor at the Universita de la Studi della Basilicata in Matera (European Capital of Culture in 2019).Fotografii realizate pe parcursul călătoriei din iulie 2017 (prima etapă) / Photos taken during the July 2017 voyage (first phase):
- A doua etapă a avut loc în luna noiembrie 2017 la Timișoara / The second phase took place in November 2017 in Timisoara – Francesco Marano;
- A treia etapă este programată pentru începutul anului 2018, la Timișoara / The third phase is scheduled for the beginning of 2018, in Timisoara – Sandro Bracchitta.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu