miercuri, 27 decembrie 2017

TURN YOUR UNIVERSE
My work „Turn your Universe” it is part of the Avantpost.ro group exhibition Universe allowed at the Tower (= turn, in romanian) of the ex Fabrica de Baterii / former Battery Factory Timisoara. Opening: Tuesday September 26th.

(photos and more informations of the group exhibition http://avantpost.ro/ )

Turn Your Universe

Instalație interactivă (OSB, tablă de zinc, neon, sfere, magneți) / Interactive installation (OSB, zinc sheet, neon, spheres, magnets), 250 x 437 cm, 2017Turn Your Universe reflectă sensul dat de varianta universe allowed / univers permis.

Instalația nu se rezumă la o unică reprezentare vizuală propusă de autor, așa cum se vede cerul înstelat, noaptea. Conceptul în sine al lucrării este o taină. Cele 40 de sfere (stele) galbene pot fi poziționate manual pe întreaga suprafață a tablei de zinc (cerul) în corelații aleatorii între ele, acțiunea ludică a publicului permițând crearea unor rețele infinite de „constelații” care, prin obținerea de forme noi și trasee aparent geometrice, interpătrunse între ele, au drept rezultat o infinitate de imagini vizuale, de universuri permise. În acest context, sfera albastru-verzui, a 41-a, poate fi înțeleasă ca reper de contemplare celestă al omului... Turn Your Universe sau Întoarce-ți universul (cu sens de rotire, de transformare, de turnură neașteptată), este misiunea fiecărui individ de a-și căuta destinul propriu perfect integrat universului, sau, după cum spunea Anatole France, „Dacă am cunoaște toate tainele Universului, am cădea îndată într-un plictis enorm”.
/

Turn Your Universe reflects the meaning given by the variant universe allowed.

The installation is not only one visual representation proposed by the author, as a starry night sky. The concept of this work is a mystery in itself. The 40 yellow spheres (stars) can be placed manually on the entire surface of the zinc sheet (the sky) in random correlations; so that the audience’s ludic action can create infinite networks of “constellations”. These new shapes and apparently geometrical courses are intertwined, resulting an infinity of visual images, of allowed universes. In this context, the blue-green sphere, the 41st, can be understood as a landmark of the celestial contemplation of man ... Turn Your Universe (in the sense of rotation, transformation and unexpected turn of events) is each individual’s mission to search for their own destiny that is perfectly integrated into the universe, or, as Anatole France said, if we knew all the mysteries of the Universe, we would immediately fall into deep boredom.SUNTEȚI INVITAȚI SĂ VĂ CONFIGURAȚI PROPRIILE VOASTRE CONSTELAȚII!

YOU ARE INVITED TO SET UP YOUR OWN CONSTELLATIONS!

Thank you for all your constellations created with my work „Turn your Universe” at the „Universallowed” Avantpost group exhibition.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu