joi, 26 decembrie 2019

SCÎNTEIA

SCÎNTEIA, video, instalație, 3'08", 2019

Chiar dacă tirajul cotidianului Scînteia nu era foarte mare în general, ziarul a fost unul dintre cele mai obediente organe de presă folosite pentru îndoctrinarea populației, cu lectură obligatorie. O cascadă de proletcultism și de manipulare a vieții românilor, închinate marilor realizări ale partidului comunist român. Spre exemplu, elev de gimnaziu fiind (aproximativ anii 1976-1979), trebuia să prezint săptămânal o sinteză a unor articole dedicate activității muncii socialiste... 

Însă, autoritățile comuniste nu știau că odată cu lectura ziarului Scînteia, ca propagandă politică, mintea și sufletul fiecărui cititor s-a metamorfozat la început în una-două, zece, în sute și mii de timișoreni și apoi în milioane de români, adevăratele SCÂNTEI ale revoltei din decembrie 1989. Instalația constă în prezentarea a 3 numere originale din ziarul Scînteia: 14 și 15 decembrie 1979 și 1 decembrie 1989, așezate precum steagurile unor întâlniri „tovăreșești”, asociate la 2 video art - unul în timp real; celălalt în modul revers, cu sens de rememorare al unui timp nu demult petrecut. Fundalul sonor este asigurat de unul din „hit”-urile muzicii de propagandă: Glorie clasei muncitoare, integrat perfect ambientului din atelier – unul din puținele locuri de muncă în care s-a păstrat aproape integral atmosfera muncitorească a acelor vremuri...

Ziarul Scînteia a apărut ilegal în perioada 15 august 1931 – octombrie 1940, a devenit oficial în 21 septembrie 1944, ca „factor mobilizator în lupta oamenilor muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor guvernului, pentru victoria socialismului în patria noastră”, și a sfârșit legal în 22 decembrie 1989. După această dată, au apărut două numere din Scînteia poporului, după care numele a fost schimbat în Adevărul.

...

Scînteia / The Spark – the newspaper of the Romanian communist party (1931-1989). Even if the circulation of the daily Scînteia was not very large, the newspaper was one of the most obedient press organs used for the indoctrination of the population, with mandatory reading, a cascade of proletarianism and manipulation of the lives of Romanians, dedicated to the great achievements of the Romanian Communist Party. Scînteia / The Spark - the newspaper, as communist propaganda - at first metamorphosed into one-two, ten, hundreds and thousands of Timișoara residents and then millions of Romanians, the real SPARKS of the December 1989 revolt. The installation consists of 2 video art and 3 original copies of the daily newspaper: from December 14 and 15, 1979 (the days of the present exhibition, from 2019) and December 1, 1989 - presented in the form of communist flags, indispensable even in workplaces since then. The sound background is provided by one of the "hits" of the propaganda music: Glory of the working class, perfectly integrated into the atmosphere of the workshop - one of the few workplaces where the working atmosphere of those times has been preserved almost completely...

The Scînteia newspaper appeared illegally between August 15, 1931 and October 1940, became official on September 21, 1944, as "a mobilizing factor in the struggle of working people for the implementation of government decisions, for the victory of socialism in our homeland", and ended legally on December 22 1989. After this date, two issues of Sânteia poporului appeared, after which the name was changed to Adevărul.
credit photo – Renée Renard
 


credit photo – Daliana Iacobescu


 credit foto – Daliana Iacobescu

 credit photo – Daliana Iacobescu
Scînteia, video, 3'08", 2019 
Glorie clasei muncitoare - cântec intrepretat de Ansamblul artistic Doina al Armatei, 1981- https://www.youtube.com/watch?v=_bft_8CNBqAcredit photo – Renée Renard

Instația a fost prezentată în zilele de 14, 15, 19 și 20 decembrie, 2019, în cadrul expoziției De la Revoluție la revoluții, al grupului Avantpost, în spațiul atelierelor din depoul de tramvaie de pe Bd. Take Ionescu, viitorul centru de artă contemporană MultipleXity, ca parte al proiectului reMIND MAPPING 89, organizat de Timișoara 2021.
The installation was presented in one of the workshops of the customs depot - the exhibition of the Avantpost group, From Revolution to revolutions, in the future MultipleXity contemporary art center, as part of the reMIND MAPPING 89 project, an event Timișoara European Capital of Culture 2021. 

Cealaltă înstalație prezentată în atelierul vecin, Gloanțe, la

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu